SEXus SEXus

YAs+ Sexualitats i expressions artístiques

Amb la proposta YAS+ treballem les sexualitats i expressions artístiques, estratègies per a persones joves de diferents orígens culturals immerses en processos de vulnerabilitat social. El conjunt d’accions que desenvolupem pretenen delimitar i reduir les desigualtats en salut des d’una perspectiva intercultural, de gènere i drets.

Cartell Projecte YAS+ realitzat a l'any 2019

YAS+  ajuda a desconstruir el model patriarcal (androcèntric, capitalista,  racista i falocéntrico) i generar models eròtics, corporals, artístics diversos que posin en el centre els plaers, les diversitats, les cures i drets sexuals.

Els objectius principals del projecte són elaborar i difondre propostes artístiques com una estratègia integradora en relació a la promoció de sexualitats saludables, plaents i positives des d’una perspectiva intercultural. És a dir, tenint present els diferents imaginaris socials i representacions simbòliques relacionades a la pròpia cultura sobre les sexualitats. Així com, vincular i fer seguiment dels i les joves participants dels espais de trobada i expressions artístiques.

Per a qui és el projecte YAS+?

YAS+ Participants del projecte d'expressió artística i sexualitats YAS+

En el projecte participen joves de diferents orígens culturals i procedències, entre 16 i 24 any, que es trobin vinculades a recursos comunitaris del territori on s’intervé.

La idea és establir un diàleg amb els propis processos migratoris, explorar el cos, les relacions afectives i els malestars que circulen en aquest àmbit. Perquè la comunicació no sigui un obstacle i per a potenciar la creativitat utilitzem el treball artístic. I una vegada han realitzat la formació, seran punts de connexió amb la resta de joves del territori.

Quins inconvenients es produeixen en treballar mitjançant expressions artístiques?

Un dels problemes és que totes les persones estem socialitzades sota el mateix model, en el sistema sexegènere binari i és difícil despullar-nos d’aquests aprenentatges, igual que trobar referents artístics alternatius que qüestionin els nostres privilegis i opressions.

A l’esdevenir un procés de desconstrucció és difícil, perquè exigeix augmentar el nostre autoconeixement, afavorir altres tipus de relacions que propiciïn un pensament crític en relació a la salut sexual. També sorgeixen pors i resistències per a expressar-nos de manera artística, sembla que cal arribar a un model social desitjable i, en veritat, tot el que s’expressa a cada sessió està bé.

Creació plàstica projecte YAS+

Quins beneficis es produeixen en treballar mitjançant les expressions artístiques?

Trobem un nou llenguatge expressiu que permet arribar a llocs inimaginables.

Pot ajudar a visibilitzar realitats invisibles o estigmatitzades i trobem un altre lloc per a posicionar-nos en el món. Som persones productores d’imatges alternatives a les de la publicitat i els mitjans de comunicació.

Com aconseguim crear un espai d’intimitat, cura i joc?

Precisament, la idea és que hi hagi un aprenentatge grupal significatiu, en el qual s’emfatitzi l’intercanvi entre totes les persones, i hi hagi un complement audiovisual i gràfic que actuï com a suport en les dinàmiques.

La teoria i la pràctica ens permet pensar, reflexionar i després plasmar-les en una intervenció artística relacionada amb cada sessió.