SEXus SEXus

ABD

 

Sexus és un programa desenvolupat per l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD, ONG declarada d’utilitat pública, que té els seus orígens en la dècada dels vuitanta.

La nostra missió es basa en la gestió de processos centrats en les persones i en les comunitats per promoure i enfortir la seva autonomia i convivència amb eficàcia, ètica, qualitat i sostenibilitat contrastada.

Ens dediquem a l’atenció de persones en les seves trajectòries vitals, prevenint situacions de fragilitat social i atenent les seves necessitats i les del seu entorn més proper amb una marcada direcció cap a la transformació social.

Desenvolupem més de 80 serveis i programes que donen resposta als processos que generen situacions de vulnerabilitat. Situacions com la drogodependència i malalties associades, la migració, la violència en el si de la família, la marentalitat precoç, la vellesa, la discapacitat, la salut mental, o la manca de béns bàsics com l’habitatge i el treball, són abordades de manera integral en les més de 100.000 persones que atenem cada any.

Equip

 

Som un equip jove de persones que venim de diferents disciplines com la psicologia, l’antropologia, l’educació social, la filosofia i els activismes.

Ens nodrim unes a les altres per treballar de forma rica i completa tot el ventall de temàtiques que engloben les sexualitats. Venim de trajectòries i camins diversos i tenim una mirada comú, un enfocament interseccional des de i amb el qual treballem, una mirada feminista, de drets i intercultural que guia les nostres intervencions.

Què ens mou

Abordem la sexualitat d’una forma integral i positiva oferint informació objectiva, lliure de prejudicis morals, promovent l’autonomia i facilitant la presa de decisions sobre la vida sexual.

Tenim un enfocament feminista que té en compte les diverses opcions, preferències sexuals, identitats i expressions de gènere, i que posa en evidència les desigualtats i totes les violències masclistes. En definitiva, que té en compte les diferents sexualitats, plaers i desitjos que formen part de la realitat de cada persona.

Oferim una mirada de la sexualitat visibilitzant les diversitats afectives, sexuals i de gènere amb l’objectiu de desmuntar els estereotips que circulen, posant de manifest la incidència rellevant que té la construcció del gènere en el procés de socialització i en la percepció de la pròpia sexualitat , així com els aspectes socials, culturals, psicològics i biològics. El llenguatge que s’utilitza per donar compte de les diferents identitats es va ampliant per acollir i visibilitzar les diferents realitats a través de les sigles LGBTI + (Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transexuals i Intersexuals).

Considerem fonamental tenir present les diferents visions i sabers sobre la sexualitat, les relacions sexuals i afectives, la cura i el cos, la gestió dels plaers i riscos, i rescatar la pròpia biografia. Per això, l’autoconeixement, la mateixa exploració i la possibilitat de donar compte de si mateixa ens semblen una font ineludible des d’on ampliar els marcs de possibilitats.

Entenem la importància d’abordar les sexualitats des d’una perspectiva intercultural, que reconegui, permeti i contempli pensar la diversitat; les diferents formes de construir, pensar, expressar i viure el cos sexuat en diferents cultures. Ens sembla imprescindible treballar des d’una mirada que tingui a la persona i la seva biografia en el centre, reconeixent l’especificitat cultural dels seus orígens, la igualtat de drets i la convivència enriquida per totes les cultures.