SEXus SEXus

Miralls, sexualitats i corporalitats és un projecte que ha nascut per a qüestionar els cànons i estereotips de bellesa, educant i sensibilitzant sobre les violències estètiques i com aquestes ens afecten en les nostres sexualitats. A través de la col·lectivitat, la vulnerabilitat i les cures, hem volgut posar el cos en el centre, com a subjecte vàlid de desig i de plaer.

Així com entenem que hi ha una cisheteronorma que ens limita a l’hora de poder identificar-nos, expressar-nos i viure unes sexualitats lliures, aquesta imposició també queda subjecta a una hegemonia corporal que limita i exclou. S’ha establert un ideal de bellesa com a mandat social que reprodueix els valors d’un sistema binarista, masclista, racista, grassofòbic i capacitista. Durant molt de temps s’ha parlat de pressió estètica en lloc de violència, no és fins ara que començem a ser realment conscients de les conseqüències que tenen les violències estètiques sobre els nostres cossos, identitats i sexualitats. Tanmateix, fa dècades que activistes, antropòlogues i altres professionals problematitzen aquesta realitat. La sociòloga Esther Pineda G la defineix com el conglomerat de reaccions, institucions i formes de discriminació que s’exerceixen sobre les dones per a pressionar-les i que responguin a aquests cànons de bellesa i com una de les formes d’agressió sexista més universal que existeix



Des de Miralls hem estat treballant amb una mirada integral, amb perspectiva de gènere i interseccional, comprenent que el sistema de bellesa és una teranyina amb diferents eixos i que, d’una forma o una altra, ens afecta a totes les persones, encara que especialment a les dones, a les dissidències corporals i a les de gènere. També incorporem una visió horitzontal, allunyada de l’adultocentrisme i academicisme, posant en valor tant les nostres experiències com la dels adolescents i joves. L’arxiu d’assajos, estudis i articles que hi ha al voltant de les violències estètiques i sexualitats és important posar-lo sobre la taula i mostrar-ho com a font de coneixement, però creiem que el recorregut propi i l’autoconeixement és igual de rellevant o fins i tot més quan parlem de cos i identitat. El registre emocional que tenim les persones en relació amb l’imaginari social, la bellesa i la sexualitat és molt valuós a l’hora de treballar, acompanyar i sensibilitzar sobre les violències estètiques.



En aquesta primera edició del projecte s’han tocat diferents àmbits d’actuació i metodologies. D’una banda, hem realitzat una formació de quinze hores a un grup de vint-i-cinc referents comunitàries joves d’entre divuit i trenta anys, que després van realitzar un taller de rèplica a un grup d’adolescents i joves en diferents espais comunitaris com espais joves, CSOA, entitats i agrupacions escolta, entre altres. La formació es va dividir en cinc sessions en les quals vam anar treballant els següents temes: introducció a les violències estètiques, cultura de la dieta, autopercepció i TCA, expressions i identitats LGTBIAQ+, grassofòbia i, finalment, estratègies de prevenció i reparació per a fer front a aquestes violències des de l’apoderament individual i col·lectiu. Durant aquestes sessions vam estar fent diferents intervencions artístiques de collage i autofoto, amb la intenció de poder utilitzar l’expressió artística com una eina de transformació social i de reapropiació, que ens va ajudar a asseure i a connectar amb el que estàvem treballant.



També vam estar en els centres educatius de secundària, realitzant tallers per a tractar les violències estètiques i les sexualitats dins de l’aula. Tenint en compte que els motius principals de bullying són la discriminació racial i per raó d’aspecte, considerem que era important posar l’eix en la sensibilització i generar un espai d’empatia, on es pogués prendre consciència del mal que poden produir les burles, els comentaris i els insults sobre el cos de les persones. D’altra banda, la cultura de la dieta acompanyada de la grassofòbia està molt present dins de les classes i té una relació directa amb l’augment d’adolescents diagnosticadis amb TCA. És rellevant començar a parlar més de les violències estètiques i com ens afecten dins dels espais d’educació, tant formal com informal, per a prevenir i acompanyar en els malestars corporals i emocionals de totis.

Amb la participació de les persones que han passat per Miralls i amb la col·laboració de la fotògrafa Mar Armengol Casanovas (@_pelillosalamar_), hem creat diferents materials amb missatges de sensibilització: un pòster, adhesius i una exposició de fotos en roll-up que els espais poden manllevar de manera gratuïta a [email protected]. A més, s’ha generat una guia pedagògica per a treballar de manera dinàmica les violències estètiques i corporals, enfocada a persones que acompanyen a adolescents i joves. Aquests materials es poden descarregar en la nostra pàgina web.

 

Miralls és un projecte pròxim, sensible i col·lectiu, enfocat a visibilitzar la diversitat corporal i sexual que ens envolta, a trencar amb els ideals i estereotips de bellesa, a generar referents positius que ens inclogui a totis i a crear xarxes de suport que ens permetin empoderar-nos, reapropiar-nos i mostrar-nos d’una forma més lliure, amb complexos o sense. 

 

Totes les identitats i cossos som subjecte de respecte, amor i gaudi. 

Autoria: Tess Hache i Maio Serrasolsas 

 

Descarrega els nostres materials aquí