SEXus SEXus

Tallers educatius

La nostra proposta pedagògica està centrada en reconèixer els sabers i inquietuds que circulen en els grups per reflexionar i generar coneixement compartit.

Entenem l’àmbit educatiu com un espai transformador que genera interrogants i qüestionaments sobre les pràctiques, desitjos, imaginaris, així com reflexions sobre la gestió de les pròpies emocions.

Desenvolupem accions dirigides a adolescents, joves, professionals i famílies. Aquí pots veure el nostre catàleg de propostes, tant la durada com els continguts s’adapten a les necessitats del grup.

Les activitats es desenvolupen dins l’àmbit educatiu formal (instituts, escoles, etc.) i no formal (entitats comunitàries, casals de joves, espais autogestionats, etc.). En els tallers s’utilitza una metodologia participativa per tal de crear un espai d’aprenentatge i intercanvi col·lectiu mitjançant suport audiovisual i gràfic.

Si tens una necessitat que no està contemplada en el catàleg proposat contacta’ns a través de sexus@abd-ong.org.

SEXus

SexArt

Desenvolupem accions educatives en l’àmbit de la sexualitat dirigides específicament a adolescents i joves migrants des d’una perspectiva intercultural.

Considerem fonamental l’abordatge de l’educació i salut sexual tenint en compte els diferents orígens culturals i el desenvolupament del propi procés migratori a través d’estratègies de proximitat i comunitàries. La base de la nostra pràctica pretén qüestionar el llenguatge, els imaginaris i creences per tal d’evitar el racisme i etnocentrisme.

Accions comunitàries

Les nostres intervencions tenen un fort component comunitari, creiem en l’impacte del treball en xarxa i col·laboratiu entre els diferents agents implicats en cada context específic.

Així, optimitzem els recursos disponibles del teixit associatiu i adaptem cada acció a les necessitats detectades. Així mateix, entenem l’ús de l’espai públic com un lloc enriquidor i potent per desplegar accions comunitàries.