SEXus SEXus

Taller 5

El meu cos, el meu plaer

Destinat a:

Adolescents i joves a partir de 12 anys

Durada:

1:30 hores

Cost:

180€

Descripció

Autoconeixement del cos. Canvis físics, hormo- nals, emocionals, genitalitat i aparell reproductor, cicle menstrual. Ejaculació de cossos amb vulves. Diversitat corporal i genitalitat no binària.

Objectius

  • Oferir informació sobre els aparells sexuals i reproductius (anatomia, siologia i desenvolu- pament).
  • Abordar els canvis emocionals i deconstruir els mites vinculats a l’adolescència.
  • Potenciar una valoració positiva de la diversi- tat corporal.
  • Fomentar l’autoconeixement i autoexploració del propi cos.
Tornar als tallers