SEXus SEXus

Taller 1

Virgini-què? Primeres trobades sexuals

Destinat a:

Adolescents i joves a partir de 12 anys

Durada:

1:30 hores

Cost:

180€

Descripció

Emocions, mites i dubtes entorn de les primeres trobades sexuals. Pràctiques sexuals diverses i crítica a la idea del sexe coitocèntric i genitalo- cèntric. La “virginitat” com a concepte que con- diciona la vivència d’una sexualitat lliure.

Objectius

  • Oferir una visió àmplia i no coitocèntrica de les relacions sexuals.
  • Proporcionar un espai segur i de confiança on els i les joves puguin expressar els seus dubtes i pors entorn a les primeres trobades sexuals.
  • Promoure una anàlisi crítica i desmitificadora del concepte de “virginitat”.
Tornar als tallers