SEXus SEXus

Taller 10

De-generar-nos

Destinat a:

Joves a partir de 16 anys

Durada:

1:30 hores

Cost:

180€

Descripció

Rols de gènere: feminitat, masculinitat i dissidències. La interseccionalitat. El gènere com a categoria cultural: no es neix ni home ni dona, s’arriba a ser-ho. La socialització de gènere i els rols sexuals. Masculinitats qüestionades. Els cossos no normatius i els cànons de bellesa que influeixen en la percepció del propi cos i la sexualitat. El dret a l’autodeterminació de gènere. Respecte mutu, llibertat i autonomia en les relacions sexo-afectives.

Objectius

  • Reflexionar críticament sobre els conceptes de sexe i gènere.
  • Desmuntar el binarisme de gènere per visibilitzar les diferents identitats i expressions de gènere.
  • Fomentar una anàlisi crítica dels estereotips i rols de gènere que influeixen en la configuració de comportaments, actituds i expectatives.
  • Identificar els estereotips de gènere presents a l’hora de lligar.
Tornar als tallers