SEXus SEXus

Ens fa molta il·lusió presentar la guia “sexualitats i adolescències LGTBI+” dirigida a les persones adultes que acompanyen, intervenen i atenen les adolescències LGTBI+, ja sigui des de l’àmbit educatiu, social, sanitari o familiar, en relació a l’educació sexual des d’un enfocament de drets i feminista.

La proposta sorgeix de totes les necessitats que hem detectat en els diferents àmbits d’intervenció amb adolescents, ja sigui en espais de festa,  als instis o quan ens arriben consultes i demandes concretes. Amb aquest contingut pretenem reflectir la diversitat sexual i de gènere en la vivència, percepció i temes relacionats amb la salut i l’educació sexual de la població adolescent i jove.

En el procés d’elaboració hem comptat amb la important participació del voluntariat de SEXus, que ens ha permès enriquir la proposta i donar un espai a la població jove per a escoltar les seves inquietuds i necessitats. Ens vam adonar que tenien molts sabers per a compartir i que quan disposem d’espais segurs i amables hi ha molta motivació i interès a participar.

Amb la guia pretenem acostar recursos, reflexions i eines perquè es pugui acompanyar a les adolescències LGTBI+ amb la intenció de donar resposta a les necessitats d’adolescents amb identitats i sexualitats diverses. Pretenem posar en evidència la diversitat d’experiències, situacions i cossos, tenint en compte el context econòmic, cultural i social en el que  es troben i tenint present les diferents estructures i pràctiques que han generat situacions d’exclusió, discriminació i violències.

La present guia parteix d’una perspectiva de gènere i drets a fi de dotar d’eines que permetin fer front a la falta d’informació, el desconeixement, prejudicis i respostes morals. Considerem molt necessari introduir un enfocament que aculli totes les diversitats i dotar de recursos per a poder satisfer les necessitats de les adolescències, donar respostes als seus malestars i escoltar les seves propostes. Finalment, però no menys important, ens interessa que aquesta guia contribueixi a realitzar pràctiques en l’àmbit de l’educació i la salut sexual de manera positiva, inclusiva i saludable, ja que, totes aquestes qüestions són indispensables a fi de garantir els drets sexuals i reproductius de les adolescències LGTBI+.