SEXus SEXus
Ficha didáctica Drets, Drets sexuals, guia pedagògica, Sexualitats

Fes-los teus (#MakeItYours) és una campanya de sensibilització transmèdia dirigida a la població jove amb un contingut que pretén visibilitzar els drets sexuals i reproductius des d’una mirada àmplia i diversa.

La present proposta es basa en una elaboració pròpia a partir de la Declaració Universal dels Drets Sexuals, ens invita a reflexionar, a detectar situacions de vulneració i a donar eines per garantir-los.

La campanya inclou els següents elements:

– Guia pedagògica: és una eina didàctica que desenvolupa processos educatius d’ensenyament-aprenentatge amb relació als drets, dóna recursos, activitats i dinàmiques a fi d’abordar-ho de manera grupal o individual.

– Podcast: són pastilles breus que reflecteixen diverses veus de persones referents de les arts, la cultura, l’àmbit social, educatiu i sanitari per reflexionar sobre cadascun dels drets sexuals.

– Exposició itinerant: Composta per 10 pòsters amb una il·lustració corresponent a cada dret en format A3 que es cedeix de forma gratuïta.

Et convidem a gaudir i descarregar-te els següents materials:

 

 

 

Material creat al 2021

Tornar a la caixa d’eines