SEXus SEXus
Ficha didáctica adolescència, Diversitat de gènere, Diversitat sexual, Drets

La guia “sexualitats i adolescències LGTBI+” està dirigida a les persones adultes que acompanyen, intervenen i atenen les adolescències LGTBI+, ja sigui des de l’àmbit educatiu, social, sanitari i familiar, amb relació a l’educació sexual des d’un enfocament de drets i feminista.

Aquesta nova proposta pretén acostar recursos, reflexions i eines perquè es pugui acompanyar a les adolescències LGTBI+ amb la intenció de donar resposta a les necessitats d’adolescents amb identitats i sexualitats diverses. Es pretén posar en evidència les múltiples experiències, situacions i cossos, tenint en compte el context econòmic, cultural, social en el qual es troben i tenint present les diferents estructures i pràctiques que han generat situacions d’exclusió, discriminació i violències.

La proposta parteix d’una perspectiva de gènere i drets a fi de dotar d’eines que permetin fer front a la falta d’informació, el desconeixement, els prejudicis i les respostes morals. Es considera necessari introduir un enfocament que aculli totes les diversitats i dotar de recursos per a poder satisfer les necessitats de les adolescències, donar respostes als seus malestars i escoltar les seves propostes.

Tornar a la caixa d’eines