SEXus SEXus
Postal

«ENFOQUEMOS: visible o no, es violencia» és una campanya de sensibilització destinada a visibilitzar les violències masclistes dirigides a dones i persones LGTBI+ en els espais d’oci.

El principal objectiu d’aquesta campanya és visibilitzar les diferents violències masclistes que ocorren en els espais d’oci, entenent l’oci com qualsevol activitat realitzada des d’i per al plaer, l’entreteniment i el gaudi. Abordant no sols l’oci nocturn, sinó també el diürn, experiencial, esportiu i cultural, entre altres.

La proposta també aborda altres realitats que poden ser travessades pel masclisme, com a situacions de violència racista, de transmisoginia, de LGTBI+fòbia, per raó d’aspecte… Discriminacions a les quals no solem posar el focus, per això remarquem: visible o no, és violència. 

També incorpora una mirada que posa en valor el consentiment entusiasta: no podem donar per fet que les altres persones desitgen el mateix que nosaltres, és important preguntar i que el consentiment sempre vagi acompanyat pel desig. 

Finalment, posa en el centre les xarxes de suport com a eina de cures “ens tenim entre nosaltres, no estem solis”. És necessari la implicació del nostre entorn, conegut o no, per a fer front a les violències.

Totis tenim dret a poder habitar espais lliures de violències masclistes, racistes, capacitistes, grassofòbiques, LGTBI+fòbiques… 

La campanya està composta per 5 pòsters de sensibilització, cadascun d’ells acompanyats per una vinyeta i un eslògan que visibilitzen les diferents temàtiques que hem esmentat. Es distribueix de manera gratuïta en els espais, locals i entitats que estiguin interessats.

En “Enfoquemos: visibles o no, es violencia” ha col·laborat @chamanacomunicacion i  @flordenciagavilan com a  il·lustradora.

Tornar a la caixa d’eines