SEXus SEXus
Postal Infeccions de transmissió sexual, Prevenció

Sensibilitza entorn a les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) amb l’objectiu de promure l’autoconeixement del propi cos, l’autoexploració i la cura. Es transmet un missatge despullat de prejudicis, no alarmista, que no culpabilitzi ni estigmatitzi.

*Material només disponible en castellà

 

 

Material creat al 2018

Tornar a la caixa d’eines