SEXus SEXus
Postal Prevenció, VIH

S’expliquen les vies de transmissió de l’VIH per a eliminar estigmes i violències relacionades amb les persones que viuen amb el virus.

*Material només disponible en castellà

Descàrregues

VIH
Tornar a la caixa d’eines